COVID-19-ga seotud olulised kontaktid

Kontaktid kogu elanikkonnale
 Üldine vaktsineerimisega seotud info: www.vaktsineeri.ee/covid19
 Vastused korduma kippuvatele küsimustele: kkk.kriis.ee/et/kkk/covid19-vaktsineerimine
 Inimese enda tervisega seotud küsimuste korral saab küsida nõu perearsti nõuandeliinilt 1220
 Inimeste vaktsineerimisega seotud üldistele küsimustele vastatakse riigiinfo telefonil 1247
 Info vaktsiiniarenduste kohta, vaktsiinide omaduste kokkuvõtted ja pakendi infolehed
Ravimiameti kodulehel: www.ravimiamet.ee/covid-19-vaktsiinid-ja-teised-ravimid
 Vaktsiini kõrvaltoimetest teatamine (vormid Ravimiameti kodulehel):
www.ravimiamet.ee/teata-ravimi-voi-vaktsiini-korvaltoimest-inimesel
 COVID-19 uudised ja vaktsiinide kõrvaltoimete kokkuvõtted Ravimiameti kodulehel:
www.ravimiamet.ee/covid-19-uudised-ravimiameti-kodulehel
 Tervisemure või enda vaktsineerimist puudutavate küsimuste korral on inimese jaoks
alati esmane kontakt tema pereõde või perearst

 

Контакты для всего населения
 Общая информация, связанная с вакцинацией: www.vaktsineeri.ee/covid19
 Ответы на часто задаваемые вопросы: kkk.kriis.ee/et/kkk/covid19-vaktsineerimine
 При возникновении проблем со здоровьем или вопросов, касающихся вакцинации,
первоочередным контактом для людей всегда является их семейная медсестра или
семейный врач
 При возникновении вопросов, связанных со своим здоровьем, человек может
позвонить в консультационную линию семейных врачей по номеру 1220
 По общим вопросам, связанным с вакцинацией людей, можно позвонить по
государственному справочному номеру телефона 1247
 Информацию о разработке вакцин, заключения о свойствах вакцин и инфолистки
упаковки можно найти на веб-сайте Департамента лекарственных средств:
www.ravimiamet.ee/covid-19-vaktsiinid-ja-teised-ravimid
 Сообщение о побочных эффектах вакцины (формы на веб-сайте Департамента
лекарственных средств): www.ravimiamet.ee/teata-ravimi-voi-vaktsiini-korvaltoimest-inimesel
 Новости о COVID-19 и заключения о побочных эффектах вакцин на веб-сайте
Департамента лекарственных средств: www.ravimiamet.ee/covid-19-uudised-ravimiameti-kodulehel

 

 

jalus

Pirita Perearstikeskus Kloostrimetsa tee 29 Telefon 60 61 670

E, K     07.30 - 14.00  15.00-18.00

T,N,R  07.30.00 -  18.00       

info@piritaarst.ee
www.piritaarst.ee

Bänner1

ERR_3636-2 (4).jpg