patsiendi kodune ravi

 

PATSIENDI KODUSE RAVI COVID-19 JUHEND:
Kui ootan koroonaviiruse proovi tulemust või analüüs osutus positiivseks siis võin seda turvaliselt teha kodusel ravil.
Enamik inimesi (sealhulgas lapsed) põevad haiguse läbi kergete sümptomitega.
1. Miks on kodune isolatsioon vajalik?
Kodune isolatsioon on ettevaatusabinõu, et hoida ära nakkushaiguse levik. Haigusest on
ohustatud eelkõige vanemaealised ja tõsisemate kaasnevate haigustega isikud, kellel kerged
haigusnähud võivad areneda kopsupõletikuks. Kui sa ei lahku oma kodust ega puutu kokku
teiste inimestega, vähendad võimaliku nakkusohtu teistele.
2. Kuidas saan ennast terveks ravida?
Parim ravi on piisav puhkus. Köha ja palavikku saate leevendada käsimüügi ravimitega. Juhul,
kui sümptomid kaovad ja tunnete end tervena, väljastab perearst sulle loa haigusleht
lõpetada.
3. Mida saan teha, et teisi mitte nakatada?
Viibi kodus, kuni täieliku paranemiseni. Väldi väljas käimist. Juhul, kui sul on ilmtingimata
vajalik kuhugile minna, siis hoia teiste inimestega piisavat vahet. Jälgi, et aevastades ja
köhides kataksid kindlasti suu ja nina. Võimalusel kasuta selleks taskurätikut või selle
puudumisel varrukat. Puhasta kodus regulaarsemalt pindu, millega puutud otseselt kokku.
Oleks hea leida endale abistaja, kelleks võib olla igaüks – lähedane, sõber või naaber. Tähtis
on, et ta kaitseks ennast, pidades kinni rangetest hügieeninõuetest. Haige eest peaks
hoolitsema ainult üks inimene, kes ei kuulu riskirühma. Riskirühma kuuluvad 60-aastased ja
vanemad (sh hooldekodudes viibivad) ja tõsiste kaasnevate terviseseisunditega inimesed.
4. Kuidas saan koju toidu ja muud vajalikud vahendid?
Haige inimene ei tohiks käia poes ega apteegis. Sõpradel, tuttavatel ja naabritel on siin suur
roll, sest toidu ja ravimid saab lasta tuua just neil. Toidu- ja esmatarbekaubad ning
valmistoidu saab hõlpsasti koju tellida. Sel juhul tasutakse pangaülekandega ning peab
paluma kulleril jätta pakk ukse taha.
Kui muid võimalusi ei ole, siis tuleb pöörduda kohaliku omavalitsuse poole , kes korraldab
vajalike kaupade abivajajani jõudmise.
5. Mida peaksin ette võtma, kui minu tervislik seisund on läinud halvemaks?
15. märts 2020
Võta telefoni teel ühendust perearstiga või helista perearsti nõuandeliinile 1220, selgita
olukorda ning järgi saadud juhised. Kui seisund on väga tõsine, kutsu kiirabi, kes viib su
haiglasse.
6. Kas mu perekond peab jääma koju?
Sinu pereliikmed loetakse ka nakatunuteks ja nad saavad avada töövõimetuslehe. Eriti
hoolikalt peaksid jälgima ennast sinu vanemaealised (üle 60aastased) ja tõsiste haigustega
pereliikmed, kes peaksid oma kontaktist ja seisundist teavitama oma perearsti. Nad peaksid
jälgima oma tervist hoolikamalt ja kui enesetunne halveneb, võtavad kindlasti ühendust
perearsti või perearsti nõuandeliiniga 1220.
7. Kas ma pean teavitama laste kooli ja lasteaeda?
Kindlasti teavita lapse lasteaeda või kooli, et jäite koos koju. Kindlasti aitab kool kaasa
võimalustega, kuidas kaugelt kooliasju teha.
8. Kas ma peaksin oma olukorrast teavitama enda tuttavaid, kellega olen viimastel
päevadel kokku puutunud?
Nüüd, kui oled kodune, siis leia see aeg ja helista või kirjuta viimastel päevadel kokku
puutunud tuttavatele, töökaaslastele, sugulastele. Kindlasti teavita oma lähikontaktseid, sest
ka nemad loetakse nakatunuks ja peaksid jääma koju. Samuti saavad ka nemad paluda
perearstil endale avada töövõimetuslehe. Siis nad teavad arvestada, et juba aegsalt jälgida
enda tervist ja hoida hügieeni.
9. Mul on täna õhtuks juba piletid kontserdile/kinno ostetud, kas ma võin ikkagi
minna, kui järgin üldiseid hügieeninõudeid?
Ei, enda ja teiste tervise nimel jäta üritusel käimata.
Avalikke kohti tuleks vältida senikaua, kuni oled paranenud, olenemata haigestumise
põhjusest.
10. Kes on haiguse poolt enim ohustatud?
Riskirühma kuuluvad vanemealised ja krooniliste haigustega inimesed, kellel esinevad
sagedamini rasked haigusvormid. Lapsed ei ole riskirühm ja lapsed põevad haiguse enamasti
läbi kergelt.
11. Mida ma ütlen tööandjale?
Koroonaviirust koheldakse samamoodi nagu grippi ja muid hingamisteede haigusi. See
tähendab, et haiguslehte saab perearstilt ja see hüvitatakse üldise korra alusel: hüvitis
hakkab jooksma alates kolmandast päevast.
12. Millal võin koduse isolatsiooni lõpetada?
15. märts 2020
Koduse isolatsiooni lõpetamise otsuse teeb perearst. Otsuse tegemiseks võtab perearst
arvesse sümptomite kadumist ja sinu enesetunnet ja arvestab ka haiguse nakkusohtlikku
perioodi täitumisega. Praegu on teada, et inimene püsib nakkusohtlik 7-12 päeva alates
sümptomite tekkimisest ja raskemate haigusjuhtude korral 14 päeva.
13.Kust saan koroonaviiruse kohta kõige adekvaatsemat infot?
Koroonaviiruse kõige ajakohasema informatsiooni leiad veebilehelt www.koroonaviirus.ee
Ja inglise keeles https://www.who.int/ JA https://www.ecdc.europa.eu

 

Лечение пациента на дому COVID-19 РУКОВОДСТВО:

При ожидании результата теста на коронавирус или в случае положительного теста:

1. Почему необходима домашняя изоляция?

Домашняя изоляция — это мера предосторожности для предотвращения распространения инфекционного заболевания. Если вы выходите из дома или не вступаете в контакт с другими людьми, вы сводите к минимуму потенциальный риск заражения других людей.

2. Как я могу вылечиться?

В настоящее время не существует непосредственного лечения для коронавируса. Симптомы, такие как кашель и повышение температуры, можно облегчить с помощью лекарств, отпускаемых без рецепта. Если симптомы исчезли, и вы чувствуете себя здоровым, окончательную оценку состояния здоровья все же должен дать ваш семейный врач.

3. Что я могу сделать, чтобы предотвратить заражение других?

Оставайтесь дома до полного выздоровления. Избегайте выхода на улицу. Если вам абсолютно необходимо куда-то пойти, обязательно наденьте маску. Следите, чтобы при чихании и кашле вы обязательно прикрывали рот и нос. По возможности используйте для этого носовой платок или при его отсутствии рукав. Регулярно очищайте дома поверхности, с которыми вы соприкасаетесь. Было бы хорошо найти помощника, которым может быть кто угодно - близкий человек, друг или сосед. Важно, чтобы он защищал себя от болезни с помощью средств индивидуальной защиты и придерживался строгих гигиенических требований. Заботиться о пациенте должен только один не входящий в группу риска человек - пожилые (> 60 лет), люди с хроническими заболеваниями и / или иммунодефицитом.

4. Как мне получить домой еду и другие необходимые средства?

Больной человек не должен ходить в магазин или аптеку. Друзья, знакомые и соседи играют здесь большую роль, потому что именно их можно попросить принести еду и лекарства. Продукты, товары первой необходимости и готовые блюда можно легко заказать на дом. В этом случае оплата производится банковским переводом и следует попросить курьера оставить посылку за дверью. Если других вариантов нет, вам следует обратиться в местное самоуправление, которое организует доставку необходимых товаров нуждающемуся.

5. Что мне делать, если состояние моего здоровья ухудшается?

Свяжитесь по телефону с семейным врачом или позвоните на консультационный телефон семейного врача 1220, объясните ситуацию и следуйте инструкциям. Если состояние очень серьезное, вызовите скорую помощь, которая доставит вас в больницу.

6. Должна ли моя семья оставаться дома?

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДОРОВЬЯ 05 марта 2020 г. Члены вашей семьи должны оставаться дома в течение 14 дней, потому что они были в прямом контакте с вами. Они могут быть заражены, и чтобы предотвратить дальнейшее распространение болезни и в интересах собственного здоровья вся семья должна оставаться дома. Если в течение этого периода у члена семьи появляются симптомы (повышение температуры или кашель), следует проконсультироваться со своим семейным врачом или позвонить на консультационный телефон семейного врача 1220. В случае серьезной проблемы со здоровьем (например, затрудненное дыхание) следует позвонить по номеру скорой помощи 112.

7. Следует ли мне известить школу детей?

Обязательно сообщите детскому саду или школе вашего ребенка, что вы остались дома. Несомненно, школа поможет вам найти возможности, как выполнять школьную программу на расстоянии.

8. Следует ли мне сообщить о своей ситуации знакомым, с которыми я общался в последние дни?

Теперь, когда вы дома, найдите время и позвоните или напишите тем, с кем вы общались в течение последних нескольких дней. Тогда они извещены о том, что следует заблаговременно начать следить за своим здоровьем и поддерживать гигиену.

9. У меня на сегодняшний вечер уже приобретены билеты на концерт / в кино, могу ли я пойти, если я соблюдаю общие гигиенические требования?

Нет, ради благополучия окружающих, не ходите на мероприятие. Общественные места следует избегать до тех пор, пока вы не вылечитесь, независимо от причины вашей болезни.

10. Какова вероятность того, что я могу умереть?

По большей части организм способен сам бороться с вирусом. На сегодняшний день зарегистрировано около 2% смертей от коронавирусов. Вирусы опасны для людей из группы риска, у которых ослаблено способность сопротивления болезням. К ним относятся, например, те, кто страдает хроническими заболеваниями, и пожилые люди.

11. Что мне сказать работодателю?

Коронавирус относится к таким же болезням, как грипп и другие респираторные заболевания. Это означает, что больничный можно получить у семейного врача и возмещается он в соответствии с общей процедурой: возмещение начинается с третьего дня.

12. Где я могу получить наиболее адекватную информацию о коронавирусе?

Самую актуальную информацию о коронавирусе можно найти на сайте www.koroonaviirus.ee.

jalus

Pirita Perearstikeskus Kloostrimetsa tee 29 Telefon 60 61 670

E, K     07.30 - 14.00  15.00-18.00

T,N,R  07.30.00 -  16.00       

info@piritaarst.ee
www.piritaarst.ee

Bänner1

173091195_287040006361210_4990734084476857072_n.jpg